TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tư vấn tuyển sinh: 0234 3828493

Email: tuvantuyensinh@hueuni.edu.vn

Gửi bởi Thiên Ý (21/03/2017);

Trả lời:
Em vào trang http://www.thituyensinh.vn để tra cứu thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Luật - Đại học Huế.
Tra cứu thêm các thông tin tại: http://www.tuyensinh.hueuni.edu.vn

THÔNG TIN CẦN BIẾT