Thứ hai, 10/08/2020 | 10:41 AM

Thông báo về việc tổ chức đợt 2 Kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2020 đối với thí sinh ở vùng dịch Covid-19 (không thể tham dự đợt 1 kỳ thi diễn ra từ 14-16/8/2020)

Do thí sinh ở một số địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 không thể đến Huế để tham dự Kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2020 theo lịch đã thông báo (từ ngày 14/8/2020 đến ngày 16/8 năm 2020) nên Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức đợt 2 kỳ thi này cho những thí sinh ở vùng dịch vào thời điểm thích hợp (sẽ có thông báo cụ thể sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020).

Thí sinh thuộc vùng dịch cần thường xuyên theo dõi thông tin trên Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Huế tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn để nắm thông tin về việc tổ chức đợt 2 Kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2020.

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2020 thông báo để thí sinh biết và thực hiện.
Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...

 


File đính kèm:

26_TB_HDTSDH_Tuyen sinh cho thi sinh vung dịch.pdf