Thứ tư, 08/04/2020 | 10:50 AM

Chương trình hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh năm 2020 của Đại học Huế

Ngày 29 tháng 03 năm 2020 Đại học Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế xây dựng chương trình Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh năm 2020 của Đại học Huế (Khoa Du lịch) và được phát sóng trên kênh TRT của Đài phát thanh và truyền hình Thừa Thiên Huế. Phụ huynh và thí sinh quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ http://www.trt.com.vn/TRTOnline/tabid/65/Default.aspx?CategoryId=59&ItemId=9202