Thứ hai, 04/06/2018 | 2:36 PM

Cơ hội học tập để tốt nghiệp hai bằng đại học chính quy tại các cơ sở đào tạo của Đại học Huế

Ngày 29/5/2018, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Huế.

 

Theo đó, sinh viên theo học tại 8 trường thành viên, 2 khoa trực thuộc và Phân hiệu của Đại học Huế sẽ có nhiều cơ hội theo học chương trình đào tạo thứ hai thuộc các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế, ngoại ngữ, luật học, nông lâm, du lịch…

 

Để tận dụng được cơ hội này, người học phải quyết tâm ngay từ ngày lựa chọn đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo của Đại học Huế. Sau khi trúng tuyển và hoàn thành khối lượng kiến thức đào tạo học kỳ thứ nhất của năm thứ nhất đạt kết quả điểm trung bình chung tích lũy ≥ 2.0 (thang điểm 4.0), các em có thể đăng ký theo học chương trình đào tạo thứ hai. Ban Đào tạo Đại học Huế và các phòng đào tạo của các Trường/Khoa/phân hiệu sẽ hướng dẫn chi tiết chương trình đào tạo, thủ tục đăng ký theo học 2 chương trình đào tạo cùng lúc. Trong quá trình học tập, các học phần (môn học) tương đương được công nhận kết quả và cập nhật vào bảng điểm sinh viên giúp sinh viên giảm thời gian học tập. Sinh viên cần lưu ý phải tốt nghiệp bằng đào tạo thứ nhất trước khi xét tốt nghiệp bằng thứ hai.

 

Chi tiết xem file đính kèm :