Thứ tư, 15/09/2021 | 7:54 PM

Đại học Huế công bố danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2021 cụ thể như sau:
Chi tiết Quyết định công bố thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

QĐ_CONGBO_UTXT.pdf