Thứ hai, 14/09/2020 | 1:46 PM

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển theo quy định của Đại học Huế

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển theo quy định của Đại học Huế cụ thể như sau:
Chi tiết thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

DANH_SACH_TT_QĐ_ĐHH.pdf