Thứ ba, 23/02/2021 | 3:18 PM

Kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2021 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo kế hoạch quảng bá tuyển sinh năm 2021 cụ thể như sau:
Chi tiết kế hoạch phụ huynh và thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

195_KH_QBTS.pdf