Thứ năm, 22/06/2017 | 10:47 AM

Lịch thi các môn năng khiếu

       Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐTSĐHCĐ ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế về việc đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2017,
       Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo lịch thi các môn năng khiếu như sau:
       Chi tiết xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

Lich_thi.pdf