Thứ ba, 20/06/2017 | 10:31 AM

Quy định về việc tổ chức thi các môn năng khiếu (Khối: H, M, T, V) và Bộ tiêu chí đánh giá, thang điểm môn năng khiếu khối M

Quy định về việc tổ chức thi các môn năng khiếu (Khối: H, M, T, V) và Bộ tiêu chí đánh giá, thang điểm môn năng khiếu khối M
Chi tiết xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

QĐ_KhoiH.pdf
QĐ_KhoiM.pdf
QĐ_KhoiT.pdf
QĐ_KhoiV.pdf
Bo_Tieu_Chi_KhoiM.pdf