Thứ ba, 10/08/2021 | 12:00 AM

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét học bạ hoặc xét học bạ kết hợp với kết quả thi năng khiếu dành cho thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét học bạ hoặc xét học bạ kết hợp với kết quả thi năng khiếu dành cho thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cụ thể như sau:
Chi tiết thông báo và các mẫu phiếu ĐKXT thí sinh có thể xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

TB_DAC_CACH.pdf
Phieu_ĐKXT_theo_hoc_ba.pdf
Phieu_ĐKXT_theo_hoc_ba_NK.pdf