Thứ hai, 03/06/2019 | 8:52 AM

Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2019.

     Căn cứ Thông báo số 329/TB-ĐHH ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2019, theo đó thời gian nộp hồ sơ ĐKDT các môn năng khiếu từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 31/5/2019.
     Nay, Đại học Huế gia hạn thời gian nộp hồ sơ ĐKDT tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế  đến hết ngày 15/6/2019 và sẽ phát Giấy báo dự thi cho những thí sinh có hồ sơ ĐKDT hợp lệ vào ngày 25/6/2019.
     Đại học Huế thông báo để thí sinh được biết và nộp hồ sơ ĐKDT tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế đúng thời gian quy định.

Thí sinh muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ:
Ban Khảo thí & ĐBCLGD, Đại học Huế,

Số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Cổng thông tin tuyển sinh
http://tuyensinh.hueuni.edu.vn;
Fanpage:
http://facebook.com/tuyensinhdaihochue;

Số điện thoại: 0234. 3828 493./.