Thứ ba, 15/08/2017 | 4:29 PM

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1

       Căn cứ thông báo số 31/TB-HĐTSĐHCĐ ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng tuyển Đại học Huế về việc xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017.
       Nay, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2017.
       Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

TB_Gia_han.pdf