Thứ hai, 10/05/2021 | 4:10 PM

Thông báo về việc tạm dừng nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế

Thực hiện Công văn số 666/QĐ-VP ngày 09 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chóng dịch COVID-19, Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế thông báo đến phụ huynh và thí sinh một số nội dung liên quan đến việc nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:
1. Tạm dừng việc nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế cho đến khi có thông báo mới.
2. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học hệ chính quy năm 2021 theo học bạ hoặc đăng ký dự thi (ĐKDT) năng khiếu theo một trong hai cách sau:
- Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dkxt.hueuni.edu.vn;
- Gửi hồ sơ ĐKXT hoặc ĐKDT theo đường bưu điện về Đại học Huế theo địa chỉ: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.
3. Đối với thí sinh ĐKXT đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức riêng của các đơn vị có thể gửi hồ sơ ĐKXT theo đường bưu điện về Đại học Huế theo địa chỉ như trên hoặc theo địa chỉ của các đơn vị đào tạo.