Thứ tư, 26/06/2019 | 3:37 PM

Thông báo về việc xác nhận nhập học của thí sinh được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

Đại học Huế thông báo xác nhận nhập học của thí sinh được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 cụ thể như sau:
Chi tiết thông báo thí sinh có thể xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

TB_13_TB_HDTDDH xac nhan nhap hoc tuyen thang.PDF