Thứ ba, 28/03/2017 | 1:57 PM

Thông báo Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017

      Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 với chỉ tiêu và tiêu chí như sau:
      Chi tiết Thông báo và phụ lục kèm theo xem ở các file đính kèm...


File đính kèm:

TB_TUYEN_THANG_UTXT.pdf
PHU_LUC_TBTT_UTXT.doc