Thứ ba, 08/08/2017 | 10:48 AM

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2017

       Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDDT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

       Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017 và Quyết định số 589/QĐ-ĐHH ngày 07 tháng 6 năm 2017 về việc kiện toàn Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017;

       Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-ĐHH ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 ;

       Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐTSĐHCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017,

       Nay Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:
      Chi tiết Thông báo và các mẫu phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 (Phiếu ĐKXT bổ sung đợt 1, Phiếu ĐKXT bổ sung đợt 1 theo phương thức học bạ và Phiếu ĐKXT vào các ngành cao đẳng thuộc trường Đại học Nông Lâm) thí sinh có thể xem và tải ở các file đính kèm...


File đính kèm:

Phieu-dang-ky-xet-tuyen-2017.doc
Mau_phieu_ĐKDTBSD1_CĐ_2017.doc
Phieu_ĐKXT_theo_hoc_ba_2017.docx
TB_XETTUYEN_BOSDOT1.pdf