Thứ tư, 06/03/2024 | 2:50 PM

Cách tính điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 được quy định cụ thể như sau:
Chi tiết xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

KVUT_DTUT.docx