Thứ năm, 06/04/2023 | 1:59 PM

Đề án tuyển sinh năm 2023 của các đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học Huế

Đề án tuyển sinh năm 2023 của các đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học Huế (click vào link của các đơn vị để xem):
1. Trường Đại học Luật
2. Khoa Giáo dục Thể chất
3. Trường Du lịch
4. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
5. Trường Đại học Ngoại ngữ
6. Khoa Quốc tế
7. Trường Đại học Kinh tế
8. Trường Đại học Nông Lâm
9. Trường Đại học Nghệ thuật
10. Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị
11. Trường Đại học Sư phạm
12. Trường Đại học Khoa học
13. Trường Đại học Y - Dược