Thứ tư, 06/03/2024 | 3:06 PM

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực các môn năng khiếu để lấy kết quả xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non và ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm năm 2022

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực các môn năng khiếu để lấy kết quả xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non và ngành Sư phạm Âm nhạc năm 2022 cụ thể như sau:
Chi tiết Kế hoạch xem ở file đính kèm...


File đính kèm:

1039_KH_DHSP_0001.pdf