Thứ bảy, 12/06/2021 | 12:00 AM

Lịch thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2021

Hội đồng tuyển sinh các môn năng khiếu của Đại học Huế năm 2021 công bố lịch thi tuyển sinh các môn năng cụ thể như sau:

1. Khối T (Khoa Giáo dục thể chất) 

Ngày

Buổi thi

Nội dung

16/7/2021

SÁNG (7 giờ 00)

- Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi

- Kiểm tra thể hình

SÁNG (8 giờ 00)

Thi Bật xa tại chỗ, Chạy 100m

2. Khối M (Trường Đại học Sư phạm)

Ngày

Buổi thi

Nội dung

16/7/2021

- SÁNG (7 giờ 30)
- SÁNG (8 giờ 00)

- Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi
- Thi Hát (tự chọn), Kể chuyện theo tranh

CHIỀU (14 giờ 00)

Thi Hát (tự chọn), Kể chuyện theo tranh

17/7/2021

SÁNG (7 giờ 00)

Thi Hát (tự chọn), Kể chuyện theo tranh

CHIỀU (14 giờ 00)
Thi Hát (tự chọn), Kể chuyện theo tranh
 

3. Khối N (Trường Đại học Sư phạm)

Ngày

Buổi thi

Nội dung

17/7/2021

SÁNG (8 giờ 00)

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi

CHIỀU (14 giờ 00)

Thi Cao độ - Tiết tấu, Hát hoặc Nhạc cụ

4. Khối H (Trường Đại học Nghệ Thuật)

Ngày

Buổi thi

Nội dung

16/7/2021

SÁNG (7 giờ 00)

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi

SÁNG (8 giờ 00)

Thi môn Trang trí hoặc Phù điêu

CHIỀU (14 giờ 00)

Thi môn Hình họa, Tượng tròn


Lưu ý:
- Hội đồng tuyển sinh đã gửi Giấy báo dự thi cho Thí sinh theo đường Bưu điện, nếu không nhận được Giấy báo dự thi thì Thí sinh căn cứ lịch thi này để đến làm thủ tục dự thi theo đúng thời gian quy định.
- Đối với thí sinh thuộc vùng dịch (theo thông báo của Bộ Y tế), không thể tham dự kỳ thi theo lịch trên, Hội đồng tuyển sinh sẽ tổ chức thi đợt 2 vào thời điểm thích hợp (sẽ có thông báo cụ thể sau).